Søndagsgudstjenesten handler om fordybelse og fællesskab, genkendelse og fornyelse. Syng med på gamle og nye salmer, hør en vedkommende prædiken og lyt til den smukke musik og korsang. Gudstjenester på søn- og helligdage griber tilbage til den ældste gudstjenesteform, med led, der er bevaret fra de første kristnes gudstjenestefejringer. I dag er der mange forskellige former for gudstjenester om søndagen, som giver et mangfoldigt indtryk af kirkens stadig lige levende plads i samfundet.