Enghave kirke har et rigt gudstjenesteliv.

Næsten hver søndag er der gudstjeneste i Enghave Kirke kl. 11. Efter hver gudstjeneste er der kaffe/te i våbenhuset.

Vi har den gode tradition hyppigt at spise sammen efter gudstjenesten. Generelt er der spisning efter gudstjenesten d. 1. søndag i måneden.

I Enghave Kirke er der også børnegudstjeneste ca. 2 gange om måneden. Og med mellemrum store musikgudstjenester med kor og orkester, de fleste med kantater af Johan Sebastian Bach. Musikgudstjenester med Ramona og Ungdomskoret samt Hildegaard-meditationer kan også opleves i Enghave Kirke.

Torsdag er der morgensang kl. 9.30.