Enghave Kirke ligger på Vesterbro og er primært kirke for de fhv. Absalons, Enghave og Gethsemane sogne. Der er et rigt og varieret aktivtniveau i Enghave Kirke

Der er gudstjenester, morgensang, sogneeftermiddage og eftermiddagsmøder.

Der er et rigt musikliv omkring Enghave Kirke, der er jævnlige musikgudstjenester, hyppigt med musik af J. S. Bach. Og der er månedlige Syng-Løs-aftener, hvor vi synger efter højskolesangbogen.

Vesterbro Sogns Spire-, Børne- og Ungdomskor bor også i Enghave Kirke, så der er en masse muligheder for børn i alle aldre for at deltage i korsang.

For børn er også der børnegudstjenester, legestue, Vesterbrospejderne og De Grønne Pigespejdere.