Et tab er altid så slemt, som det opleves.

Mange efterladte oplever, at andre ikke ved, hvordan de har det, hvis de ikke selv har prøvet af miste. Derfor kan der være lindring og trøst i at mødes med mennesker, som har erfaring af tab i nær erindring. 

I Enghave kirke, Sønder Boulevard 120 (indgang fra Dannevirkegade), er der mulighed for at mødes i en sorggruppe og dele det, der tynger efter et dødsfald.

Gruppen varetages af Rita Lund Mathiasen, som er hjemmevejleder og af Viggo Julsgaard Jensen, som er sognepræst. Vi lægger stor vægt på, at sorggruppen er et trygt og omsorgsfuldt rum, hvor vi støtter og lytter til hinanden. Der er 100 % tavshedspligt.

Velkommen!

Sorggruppen afholdes torsdage kl. 16-17.30. Kontakt sognepræst Viggo Julsgaard Jensen      for tilmelding: 2058 7725; vjj@km.dk