Genbrugsarbejdet er en vigtig del af kirkens arbejde, da det
• gavner miljøet
• skaber socialt engagement

Det er frivillige, der driver Kirkens Genbrugsbutik på Enghavevej. De sætter deres præg på butikken og byder velkommen med et smil, når kunderne kigger indenfor.

Hver gang der bliver købt noget i Kirkens Genbrug, går overskuddet til Samvirkende Menighedsplejer og Enghave-Bavnehøj Menighedspleje, som bruger pengene i det sociale arbejde nationalt og lokalt.

Adressen er:
Kirkens Genbrug
Enghavevej 62
1674 København V
tlf. 33 31 61 89

Kontakt:
Inge-Lise Knudsen (daglig leder) se ovenfor.