Vesterbro Sogns Børne- og Ungdomskor øver i Enghave Kirke.

Det er et tilbud for børn og unge i alderen 6-25 år. Korene deltager i gudstjenester, koncerter og events i sognets kirker svarende til sangernes alder og forudsætninger.

Der er ingen optagelsesprøve til korene, da alle kan lære at synge. Dog forventes en god mødedisciplin og engagement i korenes arbejde og medvirken til korenes koncerter, gudstjenester og events.

Vesterbro Sogns Børne- og Ungdomskor består af 4 kor:

  • Spirekoret (0.-2. klasse), onsdage 16.15-17.00
  • Børnekoret (2.-4. klasse), onsdage kl. 15.00-15.50
  • Ungdomskoret (5.-9. klasse), tirsdage kl. 15.45-17.45
  • Kammerkoret (9.klasse- 25 år), mandage kl. 16.00-18.00

I alle korgrupper undervises på et højt fagligt niveau. Sangerne får kompetencer inden for det vokale, det teoretiske/hørelærefaglige og det sociale, idet korarbejde er et forpligtende fællesskab. Positiv motivation og anerkendelse giver børnene selvværd, og de får venskaber udenfor den daglige kreds, de færdes i. Vi er meget opmærksomme på, at tonen mellem børnene såvel som mellem børn og voksne er
respektfuld.