Som spejder bliver man i stand til at finde løsninger, at samarbejde trods forskelligheder, at tage ansvar og at lede på en måde, så alle føler sig set og hørt. Man lærer at være nysgerrig og gå på opdagelse, ikke at frygte noget og respektere andre mennesker og naturen. En spejder lærer desuden at tage aktivt del i sit samfund – både lokalt og globalt - og være en del af et demokrati. Det sker gennem et dejligt kammeratskab, hvor man får venner for resten af livet.

Og så er arbejdet båret af en kristen livsforståelse. Det vil sige at der er fokus på medmenneskelighed og på det, vi har fået givet.

Her kan du læse mere om spejderarbejdet:

De grønne pigespejdere
KFUM-spejderne