Vesterbro Sogns Børne- og Ungdomskor holder til i Enghave Kirke, så der er masser af muligheder for børn i alle aldre for at deltage i korsang. For børn er der også børnegudstjenester, legestuer, Vesterbrospejderne og De Grønne Pigespejdere.