Enghave Kirke fyldes næsten altid af sang og børnestemmer. Her øver og optræder Vesterbro Sogns Kor til gudstjenester, børnearrangementer, koncerter og andre spændende projekter året rundt. Alle mellem seks og 25 år kan deltage.

Korene ledes af Louise Munch.

Der er ingen optagelsesprøve til korene, da alle kan lære at synge. Dog forventes en god mødedisciplin og engagement i korenes arbejde og medvirken til korenes koncerter, gudstjenester og events.

Spirekoret (0.-2. klasse) øver onsdage kl. 16.15-17
Børnekoret (3.-4. klasse) øver onsdage kl. 15-15.50
Ungdomskoret (5.-9. klasse) øver tirsdage kl. 15.45-17.45
Kammerkoret (9.klasse- 25 år) øver mandage kl. 16.30-18.30

I alle korgrupper undervises på et højt fagligt niveau. Sangerne får kompetencer inden for det vokale, det teoretiske/hørelærefaglige og det sociale, idet korarbejde er et forpligtende fællesskab. Positiv motivation og anerkendelse giver børnene selvværd, og de får venskaber uden for den daglige kreds, de færdes i. Vi er meget opmærksomme på, at tonen mellem børnene såvel som mellem børn og voksne er respektfuld.

Spirekoret og Børnekoret
Det er altid glæden ved at synge, der er i fokus, når vi bruger fantasien og synger med hele kroppen. I Spire- og Børnekorene lærer børnene deres stemmer at kende. Her øver de sig i at synge sammen som et kor, ind imellem bliver der også tid til at lære noget om at læse noder. 

Korene synger både rytmisk, klassisk, børnesange og salmer. Og børnene får selvtillid og gode oplevelser med at synge sammen med andre, når vi tager ud og optræder. 

Ungdomskoret og Kammerkoret
Når børnene er blevet større, arbejder vi mere seriøst med korsangen på et pædagogisk og musikalsk højt niveau. Men korsangen handler stadig om at have glæden til musikken med sig og bruge fællesskabet som drivende kraft.

Vi optræder ofte. Og en gang om året rejser vi på koncerttur - ofte i udlandet.

Læs mere om Vesterbro Sogns Kor