Carlsbergbyen og Bavnehøjkvarteret er kirkens nærmeste naboer. Den kulturelle mangfoldighed hér, søger kirken at afspejle med teologisk og kirkemusikalsk spændvidde: fra velansete Bach-Gudstjenester, Hildegardmeditationer, gudstjenester med performer Ramona Macho samt "Syng løs"-aftner med sang fra højskolesangbogen. Vesterbro Sogns Børne– og Ungdomskor, med fire aldersopdelte kor fra 5-25 år, giver liv til huset, hvilket legestuerne, flere spejdergrupper og mange slags børnegudstjenester også gør. Livsringen bliver sluttet med velbesøgte Tirsdagsmøder. Kirken tilbyder også forskellige spisefællesskaber ved gudstjenester samt den grønne, alternative madklub.